Langfristet gæld

Langfristet gæld refererer til de økonomiske forpligtelser, som en person, en virksomhed eller en organisation har, og som forventes at blive betalt tilbage over en periode på mere end et år. Dette adskiller sig fra kortfristet gæld, der forventes at blive afviklet inden for et år.

Formål med langfristet gæld

Langfristet gæld bruges ofte til at finansiere store investeringer eller projekter, såsom køb af ejendom, opførelse af faciliteter, eller udvidelse af en virksomhed. Det giver mulighed for, at disse udgifter kan fordeles over flere år, hvilket gør det mere overkommeligt at håndtere dem på lang sigt.

Eksempler på langfristet gæld

Nogle almindelige eksempler på langfristet gæld omfatter boliglån, virksomhedslån, obligationer og langsigtet leasing af udstyr. Disse forpligtelser har typisk en fastsat rentesats og en tidsramme for tilbagebetaling, der kan strække sig over flere år eller endda årtier.