Langfristet gæld

Langfristet gæld betegnes som gæld der forfaldes til betaling efter mere end 1 år. 

Er forfalds dato under 1 år betegnes det som kortfristet gæld i regnskabet.