Kortfristet gæld

Kortfristet gæld indenfor regnskab betegnes som gæld der forfaldes til betaling indenfor 1 år. 

I modsætning til langfristet gæld, der betegnes som gæld der forfaldes efter mere end 1 år.