Kortfristet gæld

Kortfristet gæld refererer til økonomiske forpligtelser, som en person, en virksomhed eller en organisation har, og som forventes at blive afviklet inden for en kort tidsramme, normalt inden for et år. Dette adskiller sig fra langfristet gæld, der forventes at blive betalt tilbage over en længere periode.

Formål med kortfristet gæld

Kortfristet gæld bruges typisk til at finansiere løbende driftsudgifter eller kortvarige finansielle behov. Det kan omfatte ting som kortsigtede lån, leverandørgæld, ubetalte regninger og kreditkortgæld. Denne form for gæld hjælper med at dække kortsigtede finansielle forpligtelser og likviditetsbehov.

Eksempler på kortfristet gæld

Nogle almindelige eksempler på kortfristet gæld inkluderer kreditkortgæld, lån med kort løbetid, skatteforpligtelser, lønninger, og fakturaer, der skal betales inden for det næste år.