Årsregnskab

Årsregnskabet er en nødvendig opgave for enhver virksomhed, uanset størrelse og branche. Det er en grundlæggende opgave inden for regnskabsføring, og det kræver en detaljeret gennemgang af alt, der har påvirket virksomhedens økonomi i løbet af året. Det er en kompliceret proces, og det er vigtigt at have en dybdegående forståelse af regnskabsføring og lovgivning for at kunne udarbejde et korrekt og pålideligt årsregnskab.

Vi hjælper med årsregnskab, opstilling af årsregnskab samt indberetning af selvangivelse.

EESA-design
analyse-docs

Retvisende regnskab

Vi har flere års erfaring med opstilling af årsrapporter og indberetninger. Det giver din virksomhed en tryghed, hvad angår at regnskabet er retvisende. 

laptop-computer

Professionelt software

Vi benytter professionelt og anerkendt software til opstilling af årsrapport, som sikrer at det fremstår overskueligt og at alle love og regler er ajour.

Business-man-icon

Kompetent rådgivning

Dit årsregnskab giver dig værdifuld indsigt i virksomhedens performance. Vi hjælper dig med at analysere tallene og giver overblik over virksomhedens udvikling, så du kan handle på baggrund af dette.

day-heart-love-time

DEADLINES

Undgå bøder og påtaler. Dit regnskab er i trygge hænder og vi sørger naturligvis for at alle deadlines overholdes og årsrapport indleveres til tiden.

Vi er eksperter i årsregnskaber

Hos EESA er årsregnskabet ikke blot en rapport, der bare skal udarbejdes én gang om året for offentlighedens skyld. I takt med at vi udarbejder årsregnskabet, hjælper EESA jer med at læse og forstå jeres regnskabstal, så I får værdifuld indsigt I jeres egen forretning. 

På baggrund af virksomhedens udvikling kan vi sammen vurdere hvilken retning virksomheden går, samt hvad vi kan gøre for at optimere resultatet. 

Professionel rådgivning

Sammen med en af vores dygtige konsulenter sætter vi jer rigtig godt ind I jeres regnskab, så i får et objektivt og nuanceret billede af, hvordan det er gået virksomheden i det forgangne regnskabsår.

I samme ombæring taler vi naturligvis om optimering og effektivisering af de forskellige regnskabsposter, som I har haft i årets løb. I får sparring, der kan være medvirkende til at reducere jeres omkostninger, forbedre processer og arbejdsgange og I sikre jer et stærkere resultatet i regnskabsåret efter.