Selvangivelse frister 2024

Selvangivelsen til Skat udgør en årlig forpligtelse for danske skatteydere, både juridiske og fysiske personer. Denne proces indebærer rapportering af indkomst, fradrag og andre økonomiske oplysninger, herunder resultater for virksomheder og regnskabsinformation, der skal indberettes til SKAT.

Fristen for indsendelse af selvangivelsen samt de påkrævede oplysninger, der skal angives, varierer delvist afhængigt af den specifikke type selvangivelse. I dette indlæg vil vi dække selvangivelsesfristerne for selskaber samt fristen for den udvidede selvangivelse for enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber (I/S) og selvstændige erhvervsdrivende uden CVR-nummer.

Indholdsfortegnelse

Selvangivelse for selskaber ApS og A/S

Fristen for indsendelse af selvangivelse for selskaber varierer i forhold til den registrerede regnskabsperiode. Normalt skal selvangivelsen indsendes senest 6 måneder efter afslutningen af regnskabsåret.

I nedenstående oversigt kan du se de forskellige frister for selvangivelse baseret på de mest almindelige regnskabsperioder:

Selvangivelse frister for selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende, herunder Enkeltmandsvirksomheder, Personligt ejede mindre virksomheder, I/S og selvstændige uden CVR-nummer, skal indsende deres udvidede selvangivelse senest 6 måneder efter afslutningen af indkomståret (kalenderåret).

Konsekvenser ved manglende indberetning

Mangler du at indsende selvangivelsen rettidigt, pålægges der et skattetillæg på 200 kr. pr. dag, dog maksimalt 5.000 kr. Derudover kan en forkert selvangivelse også koste dyrt efterfølgende.

Få hjælp til selvangivelsen

Få professionel assistance til din selvangivelse med vores erfarne og kompetente team.
Vi har mange års erfaring med opstilling af årsregnskaber og indberetning af selvangivelser.  Lad os lette byrden af din selvangivelse og sikre, at din skatteafregning er i trygge hænder.