Variable omkostninger

Virksomheder skelner typisk mellem to typer af omkostninger: faste omkostninger og de variable omkostninger. Variable omkostninger er de omkostninger, der varierer alt afhængigt af produktionens form, størrelse eller antal. Afhængig af produktion og virksomhedens tilbudte tjenester kan omkostninger der hører under denne kategori for eksempelvis være råvarer, indpakning, materialer, fragt og/eller energi. De kendetegnes ved at de varierer og sjældent er på samme størrelse.

Disse omkostninger er i modsætning til faste omkostninger, som er uafhængige af salg og produktionens størrelse, såsom for eksempelvis husleje, el, vand og meget mere. Faste omkostninger kendes også som kapacitetsomkostninger.

Variable omkostninger kan inddeles i tre forskellige typer, nemlig proportionale variable omkostninger, degressive variable omkostninger og progressive variable omkostninger. Proportionale variable omkostninger refererer til variable omkostninger, der ændrer sig i samme takt som salget. Det vil sige, at det koster det samme at producere produkt nummer 1 og produkt nummer 250. Degressive variable omkostninger er de omkostninger, der stiger med en lavere procentsats end salget. Med andre ord bliver omkostningen lavere ved stigende salg, og det koster mindre at producere produkt nummer 250 end at producere produkt nummer 1. De progressive variable omkostninger henviser til der modsatte. Det vil sige, at det koster mere at producere produkt nummer 250 end produkt nummer 1.