Ulovligt aktionærlån

Et ulovligt aktionærlån er aktionærlån, der ikke overholder de gældende krav og regler der stilles i selskabslovens §210-215. Forhold der gør et aktionærlån ulovligt kan for eksempelvis være, at lånet ikke er angivet af selskabets frie reserver, at lånet ikke er godkendt på en generalforsamling, eller at lånet ikke har fundet sted på almindelige markedsvilkår.

Som selskab kan man låne penge til aktionærer, anpartshavere eller andre personer, der har tæt tilknytning til selskabet. Det forudsætter dog at en række betingelser er opfyldt inden da. For at et aktionærlån er lovligt, skal det være udlånt af selskabets frie reserver, hvilket for eksempelvis kan være overført overskud eller midler, som ikke er bundet gennem vedtægterne eller lovgivningen. Lånet skal yderligere ske på markedsvilkår hvilket vil sige, at lånet er givet på samme vilkår (såsom for eksempel renter, sikkerhedsstillelse, og afdragsfrihed), som man ville kunne opnå ved et lån fra for eksempelvis en bank. Derudover skal aktionærlånet være godkendt på en generalforsamling og være ydet efter første årsrapport. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, risikerer selskabet at få en bøde, og lånet skal betales tilbage straks. Der skal desuden betales en årlig rente på den forsinkelsesrente, som følger af renteloven.