Udvidet selvangivelse

En udvidet selvangivelse refererer til en mere omfattende og detaljeret version af den almindelige selvangivelse, der indsendes til skattemyndighederne af enkeltpersoner eller virksomheder. Formålet med en udvidet selvangivelse er at give en mere dybtgående beskrivelse af skatteyderens økonomiske forhold og transaktioner i løbet af det pågældende skatteår.

En udvidet selvangivelse indeholder typisk flere oplysninger og dokumentation end den almindelige selvangivelse. Dette kan omfatte yderligere detaljer om indkomster og udgifter, kapitalgevinster og -tab, ejendomsbesiddelse, investeringer, gæld, fradrag og andre relevante oplysninger, der er nødvendige for at afgøre skattepligten korrekt.

Det er vigtigt at være nøjagtig og omhyggelig, når man udfylder en udvidet selvangivelse, da eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser kan have juridiske og økonomiske konsekvenser, herunder bøder eller yderligere skattekrav.

Overordnet set er en udvidet selvangivelse en mere detaljeret version af den almindelige selvangivelse, der giver skattemyndighederne en mere komplet oversigt over en skatteyders økonomiske forhold og transaktioner i løbet af skatteåret.