Udbytteskat

Udbytteskat er en form for skat, der pålægges udbyttebetalinger, som aktionærer modtager fra en virksomhed. Når en virksomhed udbetaler udbytte til sine aktionærer som en andel af virksomhedens overskud, kan der blive trukket udbytteskat fra det udbetalte beløb.

Taksten for udbytteskat kan variere år for år, så det er vigtigt at man informerer sig om det. Skatten man skal betale af sit udbytte, varierer ligeledes da det afhænger af størrelsen på udbyttet. I 2023 er satsen for udbytteskat på henholdsvis 27% og 42%. Hvis man har fået udloddet et udbytte mindre end 57.200 kr., så er udbytteskatten som man skal betale 27%. Hvis man derimod har fået udbetalt et udbytte der overstiger 57.200 kr., så er skattesatsen 42%.

Er man gift, kan man også bruge sin ægtefælles fradrag og derfor benytte den lave skattesats på 27% op til 114.400 kr.

Er man ejer af aktier og værdipapirer der ligger i et dansk depot, skal man ikke foretage sig noget med hensyn til at indberette skat. Udbyttet bliver indberettet til Skattestyrelsen automatisk. Hvis man derimod har aktier eller andre værdipapirer, der ikke ligger i et udenlandsk depot, så er man selv ansvarlig for at indberette sit udbytte. Skattestyrelsen vil efterfølgende beregne, hvor meget der skal betales i udbytteskat.