Udbytte

Et udbytte er et beløb, en virksomhed kan udlodde til sine ejere fra overskuddet i regnskabsåret. Det er ikke et krav at udlodde udbytte, men blot en mulighed. Størrelsen af det afhænger af virksomhedens overskud og kapitalberedskab. Selv om udbetaling af udbytte typisk kræver at virksomheden har et overskud, kan der også udloddes udbytte i år med underskud, hvis virksomheden har en positiv egenkapital og et forsvarligt kapitalberedskab for dens fortsatte ledelse.

Det er kun muligt at udbetale udbytte, hvis der er tale om kapitalselskaber, det vil sige anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). En virksomhed der vælger at udbetale udbytte skal betale skat af udbyttet. Udbytteskatten ligger typisk på 27% af beløbet op til 57.200 kr., og 42% af beløber der overstiger 57.200 kr.

Som virksomhed kan man selv vælge om man vil udbetale udbyttet eller geninvestere pengene i virksomheden. Man kan også vælge at gøre begge dele. Ved udbytte skelnes der typisk mellem ordinært og ekstraordinært udbytte. Ordinært udbytte refererer til, at virksomheden har besluttet at udbetale udbyttet på den ordinære generalforsamling i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet. Ekstraordinære udbytter betyder derimod, at virksomheden kan fordele kapitalen løbende. Et ekstraordinært udbytte omfatter dog til enhver tid kun midler, der kan anvendes til udlodning af ordinært udbytte, optjent overskud og frie reserver.