Straksafskrivning

Straksafskrivning er en skattemæssig fordel, der er designet til at tilskynde virksomheder og investorer til at foretage hurtige kapitalinvesteringer i aktiver som udstyr, maskiner eller bygninger. Denne praksis giver virksomheder mulighed for at trække omkostningerne ved de pågældende aktiver fra deres skattepligtige indkomst i det samme år, som investeringen foretages.

Grænsen for straksafskrivning i 2023 er 32.000 kr. ex. moms

Er beløbet over 32.000 kr. ex moms, vil det registreres som et aktiv i regnskabet og blive afskrevet henover aktivets levetid.