Soliditetsgrad

En soliditetsgrad er et nøgletal, der viser, hvor stor en andel af din virksomheds aktiver der er investeret i fremmedkapital, i forhold til egenkapitalen. 

Soliditetsgrad formel: Egenkaptial x 100 / aktiver