Selskabsskat

Selskabsskat er den skat, en virksomhed betaler af deres overskud. 

Selskabsskatten har siden 2016 været på 22% i Danmark. Skatten betales af det skattemæssige resultat (og ikke driftsmæssige resultat).