Sambeskatning

Sambeskatning betyder at en koncern betaler skat i én fælles pulje. Det er moderselskabet der står for betalingen af den samlede beskatning. 

Fordelen ved dette er at man kan modregne et evt. skattemæssig underskud fra en datterselskab i årets skatteberegning.