Sambeskatning

Sambeskatning, også kendt som fællesbeskatning eller fællesindkomstbeskatning, er en skattemæssig ordning, hvor to eller flere juridiske enheder behandles som en enkelt skatteyder. I stedet for at blive beskattet individuelt på deres egne indkomster, konsolideres indkomsterne for alle parter, og skatten beregnes på den samlede indkomst som om det var én skatteyder.

Selskabssambeskatning: Dette sker, når to eller flere selskaber kombinerer deres indkomster og fradrag til beskatningsformål. Dette kan forekomme i situationer, hvor selskaberne er under samme ejerskab eller er tæt forbundet økonomisk eller organisatorisk.

Fordelene ved sambeskatning kan omfatte en mere gunstig skattebyrde og muligheder for at udnytte fælles fradrag, hvilket kan føre til en lavere samlet skattebetaling.

Et selskab der har betydende indflydelse i et andet selskab (over 51% ejerandel), skal sambeskattes.