Saldobalance

En saldobalance refererer til en oversigt over en virksomheds konti i regnskabet. Virksomheder har typisk flere end én konti, der hver har deres formål og benyttes til hver deres aktiviteter. Med en saldobalance kan man få et overblik over, hvordan det står til med en virksomheds konti.

En saldobalances formål er at fremlægge en balance over virksomhedens aktiver og passiver, så virksomheden kan holde øje med 1) hvor meget den skylder væk, og 2) størrelsen af egenkapitalen virksomheden i virkeligheden besidder. Den viser dog kun saldoens samlede størrelse og ikke hvorvidt saldoen er i debet eller kredit. Det vil sige, at den ikke indeholder en præcis oversigt over de transaktioner, som virksomheden har foretaget. En saldobalance er ikke på noget tidspunkt påkrævet ved lov, og skal blot ses som et hjælpemiddel til virksomheder for at danne sig et hurtigt overblik.

En saldobalance forveksles ofte med en resultatopgørelse, men disse er to forskellige ting. En resultatopgørelse er nemlig en opgørelse over samtlige indtægter og omkostninger, som en virksomhed har haft i årets løb, og giver derfor en oversigt af virksomhedens overskud. Dette påvirker i sidste ende egenkapitalen. Det første resultat man ender med i en resultatopgørelse, er dog resultatet før skat. Det vil sige, at det endelige tal på regnskabsårets forløb og dermed årets resultat først ses når skatten er trukket fra.