ROI

Return on Investment, eller ROI, er en nøglepræstation inden for økonomi og investering. Det er en vigtig måling, der hjælper investorer, virksomheder og enkeltpersoner med at evaluere, hvor godt en investering eller en forretningsbeslutning har klaret sig i forhold til de penge, der er investeret. 

Beregning af ROI

ROI beregnes ved at trække omkostningerne ved investeringen fra den opnåede fortjeneste og derefter dividere dette tal med omkostningerne. Formlen er som følger:

ROI = (Fortjeneste – Omkostninger) / Omkostninger

Resultatet udtrykkes normalt som en procent.

Eksempel

Hvis en virksomhed investerer 1.000 kr. i markedsføringskampagner og genererer en ekstra indtjening på 2.000 kr. som følge heraf, er ROI:

ROI = (2.000 – 1.000) / 1.000 = 1

For at beregne procentvise tale ganger man med 100, så i dette tilfælde vil det være 100%.

Dette betyder, at for hver 1 krone, der blev investeret i markedsføring, blev der tjent 1 kr. i fortjeneste.