ROI

ROI er den engelske forkortelse for Return of investment og viser hvor meget afkastet er af ens investering i %. 

ROI formel: (Fortjeneste – investering) / investering x 100