Revisionspligt

En revisionspligt er i praksis lader en revisor gennemgår årsregnskabet. Deres opgave er at sikre at regnskabet fremstår korrekt og er retvisende for virksomhedens økonomiske situation.

Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber I/S har ikke revisionspligt.

Anpartsselskaber ApS og Aktieselskaber A/S er som udgangspunkt underlagt revisionspligt. 
Dog kan man fravælge revisionspligt hvis virksomheden:
– Balancesum på maks. 4 mio. kr.
– Nettoomsætning på maks. 8. mio. kr.
– Har maks. 12 fuldtids ansatte.

Man er også undtaget revisionspligten, hvis man er en nyetableret virksomhed og er under 2 år gammelt.