Revisionspåtegning

En revisionspåtegning er en erklæring fra en uafhængig revisor eller revisionsfirma, der føjes til en virksomheds regnskab eller økonomiske rapporter efter en grundig undersøgelse og revision af disse dokumenter. Formålet med en revisionspåtegning er at bekræfte, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder og giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation og resultater.

Revisorer er fagfolk inden for regnskab og revision, der udfører objektive og uafhængige undersøgelser af virksomhedens finansielle oplysninger. De gennemgår regnskabet, transaktioner, økonomiske poster og interne kontrolsystemer for at vurdere, om alle regnskabsmæssige principper og lovgivning er blevet overholdt korrekt.

Når revisoren er færdig med sin revision, udarbejder de en revisionspåtegning, der normalt indeholder følgende elementer:

  1. En erklæring om, at revisionen er udført i overensstemmelse med de relevante revisionsstandarder.
  2. En bekræftelse af revisors uafhængighed og objektivitet i forhold til virksomheden.
  3. En vurdering af, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder.
  4. En vurdering af, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation og resultater.
  5. Eventuelle bemærkninger om væsentlige problemer eller forbehold, der er blevet identificeret under revisionen.


Revisionspåtegningen er en afgørende del af en virksomheds regnskab, da den giver brugerne af regnskabet, såsom investorer, kreditorer, ledelse og offentligheden, tillid til, at oplysningerne er pålidelige og troværdige. Det er vigtigt at bemærke, at en revisionspåtegning ikke er en garanti for, at der ikke er fejl eller svig i regnskabet, men det er et udtryk for revisors professionelle mening baseret på den udførte revision.