Revisionspåtegning

En revisionspåtegning er et afsnit i årsrapporten, hvor revisoren skriver under på at årsregnskabet er revideret og giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske i situation.