Resultat af primær drift

Resultatet af primær drift, også kendt som driftsresultat, er en vigtig økonomisk måling, der findes i virksomheders regnskaber. Det repræsenterer forskellen mellem virksomhedens driftsindtægter og driftsomkostninger i en given periode og viser, hvor godt virksomheden klarer sig med hensyn til sine kerneaktiviteter.

For at beregne resultatet af primær drift trækkes driftsomkostningerne fra driftsindtægterne:

Resultat af primær drift = Driftsindtægter – Driftsomkostninger

Driftsindtægter omfatter typisk indtægter fra salg af varer eller ydelser, som er en direkte konsekvens af virksomhedens primære aktiviteter. Disse kan omfatte salg af produkter, provisioner fra tjenesteydelser eller indtægter fra projekter.

Driftsomkostninger omfatter de udgifter, der er forbundet med at drive virksomhedens kerneaktiviteter. Dette kan omfatte omkostninger til materialer, lønninger til medarbejdere, produktion, markedsføring, distribution og administrative udgifter.

Resultatet af primær drift er en vigtig indikator for en virksomheds rentabilitet og effektivitet i dens kerneforretning. Et positivt driftsresultat indikerer, at virksomheden har haft overskud fra sine primære aktiviteter, mens et negativt driftsresultat viser, at virksomheden har haft underskud i sine primære operationer.