Resultat af primær drift

Resultat af primær drift viser virksomhedens overskud/underskud af driften, det vil sige inden renter og afskrivninger medregnes.