Regnskabsklasse

Der er 4 forskellige regnskabsklasser, som indeholder forskellige krav som man skal overholde i forhold til udarbejdelse af årsrapporten.

Regnskabsklasse A
– Der er ikke pligt til at udarbejde årsrapport, man kan godt udføres frivilligt.
– Det er typisk enkeltmandsvirksomheder, interessentskab – I/S, små virksomheder.
– Hvis der frivilligt udføres årsrapport, skal den som minimum indeholde: Ledelsespåtegning (hvis der er flere end 1 medlem i ledelsen), resultatopgørelse, balance, noter og evt. revisionspåtegning.

Regnskabsklasse B
– Der er pligt til at udarbejde årsrapport
– Det er typiske Anpartsselskaber og aktieselskaber.
– Erhvervsdrivende fonde. 
– 2 af disse 3 punkter må ikke overskrides: Balancesum på 44 mio. kr., nettoomsætning på 89. mio. kr. og 50 ansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret.
– Årsrapporten skal indeholde minimum en ledelsespåtegning (hvis der er flere end 1 medlem i ledelsen), ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, noter og evt. revisionspåtegning. 

Regnskabsklasse B – mikrovirksomheder
– 2 af disse 3 punker må ikke overskrides: Balancesum på 2,7 mio. kr., nettoomsætning på 5,4 mio. kr., og 10 ansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret.
– Mikrovirksomheder kan i årsrapporten undlade  at oplyse om anvendt regnskabspraksis, gæld der forfalder til betaling efter 5 år, oplysninger om gennemsnitlig antal ansatte samt oplysninger om visse særlige poster. 

Regnskabsklasse C
– Der er pligt til at udarbejde årsrapport.
– 2 af disse 3 punker må ikke overskrides: Balancesum på 156 mio. kr., nettoomsætning på 313 mio. kr., og 250 ansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret. 
– Årsrapporten skal indeholde minimum en ledelsespåtegning, ledelsesberetning, hoved- og nøgletalsoversigt, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter herunder anvendt regnskabspraksis og  revisionspåtegning. 

Regnskabsklasse D
– Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber. 
– Årsrapporten skal indeholde minimum en ledelsespåtegning, ledelsesberetning, hoved- og nøgletalsoversigt, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter herunder anvendt regnskabspraksis og  revisionspåtegning.