Primo og ultimo

“Primo” og “ultimo” er latinske udtryk, der ofte anvendes i forbindelse med datoer og refererer til begyndelsen og slutningen af en given periode. Disse udtryk bruges ofte inden for økonomi, regnskab, finans og planlægning for at angive specifikke datoer eller tidspunkter.

Her er en kort forklaring af begge udtryk:

  1. Primo: “Primo” betyder “først” på latin, og det bruges til at angive begyndelsen af en periode eller måned. Når man taler om “primo,” henviser det til den første dag i den pågældende periode. For eksempel, hvis vi taler om “primo januar,” refererer det til den første dag i januar måned.

  2. Ultimo: “Ultimo” betyder “sidste” på latin, og det bruges til at angive slutningen af en periode eller måned. Når man taler om “ultimo,” henviser det til den sidste dag i den pågældende periode. For eksempel, hvis vi taler om “ultimo december,” refererer det til den sidste dag i december måned.

Disse udtryk bruges ofte i forbindelse med finansielle rapporter, budgetter, tidsfrister og andre tidsrelaterede oplysninger. For eksempel kan en virksomheds regnskabsår løbe fra “primo januar” til “ultimo december,” hvilket betyder, at det begynder den 1. januar og slutter den 31. december. Ligeledes kan budgetter eller planlægningshorisonter specificeres som “primo måned” til “ultimo måned” for at angive start- og slutdatoen for budgetperioden.