Personfradrag

Personfradrag er et skattebegreb, der refererer til den del af en persons indkomst, som ikke er underlagt beskatning. Det betyder, at en vis mængde af en persons indkomst er skattefri, og dermed reduceres det beløb, som personen skal betale skat af.

Personfradrag sats 2023:

Under 18 år = 38.400 kr.

Over 18 år = 48.000 kr.