Pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse er en vigtig finansiel rapport, der viser en virksomheds indbetalinger og udbetalinger af kontanter i løbet af en bestemt periode. Denne opgørelse er afgørende for at forstå, hvordan virksomheden genererer og bruger sine kontanter, hvilket er afgørende for dens finansielle sundhed og driftsevne.

En pengestrømsopgørelse er normalt opdelt i tre hovedkategorier:

  1. Driftsaktiviteter: Denne sektion viser de kontantstrømme, der opstår som en del af virksomhedens kerneaktiviteter, såsom indbetalinger fra salg af varer eller tjenester, betalinger til leverandører, lønudgifter, skatter og andre omkostninger ved at drive virksomheden.

  2. Investeringsaktiviteter: I denne sektion rapporteres kontantstrømme, der stammer fra investeringer i langfristede aktiver, f.eks. køb eller salg af ejendomme, maskiner eller andre anlægsaktiver.

  3. Finansieringsaktiviteter: Her vises kontantstrømme, der er relateret til virksomhedens finansieringsaktiviteter, såsom udstedelse eller tilbagekøb af aktier, optagelse eller tilbagebetaling af lån og udbyttebetalinger til aktionærer.

Formålet med en pengestrømsopgørelse er at give interessenter, såsom investorer, kreditorer og ledelse, en klar forståelse af virksomhedens evne til at generere kontanter og dens likviditetsposition. En positiv netto pengestrøm fra driften tyder normalt på, at virksomheden er i stand til at generere kontanter fra sin kerneforretning, hvilket er et godt tegn på finansiel sundhed. Omvendt kan en negativ netto pengestrøm fra driften indikere, at virksomheden måske har udfordringer med sin løbende drift.

En pengestrømsopgørelse supplerer andre vigtige finansielle rapporter som resultatopgørelsen og balancen. Mens resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter og udgifter i løbet af en bestemt periode og balancen viser dens økonomiske stilling på et bestemt tidspunkt, viser pengestrømsopgørelsen den faktiske bevægelse af kontanter ind og ud af virksomheden i løbet af perioden.

Det er som udgangspunkt kun selskaber i regnskabsklasse C og D, der har krav på at udarbejde en pengestrømsopgørelse i årsrapporten.