Overskudsgrad

En overskudsgrad viser hvor stor en andel af omsætningen, der ender som overskud. Så jo højere overskudsgraden er, des bedre er virksomheden til at tilpasse deres omkostninger i forhold til omsætningen. 

Overskudsgrad formel: Resultat før finansielle poster / omsætning * 100