Opskrivning

En opskrivning betyder at man øger værdien af et aktiv. Det vil sige, at aktivet øjeblikkeligt bliver mereværd og derfor opskrives. 

Det kan f. eks. være en ejendom/bygning virksomheden ejer, der stiger i værdi grundet markedets udvikling. Derfor skal den opskrives for at give en mere retvisende af bygningens værdi i regnskabet.