Økonomistyring

Økonomistyring henviser til det forløb, en virksomhed kan drage nytte af, for at få økonomien til at gå i den ønskede retning. Forløbet forudsætter, at virksomheden arbejder med en række værktøjer, der kan give overblik over virksomhedens vækst, omsætning af varer og meget mere. Mens årsrapporten ser bagud, er økonomistyring en fremtidsrettet plan. Med andre ord kan en virksomhed opnå en større omsætning med en konkret beskrivelse af dens aktiviteter, og dermed opnå fremadskruende mål meget hurtigere. 

Det er muligt at inddele økonomistyring under fire punkter, nemlig 1) virksomhedens nøgletal som du ved hjælp af kan danne dig et overblik over virksomheden finansielle tilstand, 2) virksomhedens budget, som er en opstilling af alle de udgifter og indtægter, du har, 3) virksomhedens strategi og mål der handler om, hvordan din virksomhed på bedste vis optimerer strategien og kan måle sig med dens ressourcer og mål, og 4) budgetopfølgning, der referer til hele tiden at have styr på, om budgettet holder stik.

Med økonomistyring følger der nogle nøglebegreber, herunder aktivitetsstyring, kapacitetsstyring, finansstyring og likviditetsstyring. Aktivitetsstyring henviser til at udvælge de produkter eller ydelser, der har den største efterspørgsel på dit marked. Ved at gøre dette, gør du det lettere at tjene penge. Kapacitetsstyring refererer til, at man som virksomhed orienterer sig om, hvor effektivt ressourcerne bliver udnyttet. Finansstyring, som navnet også antyder, betyder, at virksomheden skal have styr på, hvor mange penge de har til rådighed, og hvordan midlerne skal bruges på anlægsaktiver og driftsaktiver respektivt. Likviditetsstyring drejer sig om at danne sig et overblik over de øjeblikkelige likvide midler og deres kapacitetsudnyttelse med henblik på at optimere virksomheden.