Momsfrister

En momsfrist er den deadline, hvor en virksomhed skal indberette moms til skattestyrelsen. Det kan ske månedligt, kvartalsvis, eller hvert halve år.