Momsafregning

At momsafregne er at finde forskellen mellem indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms).