Moderselskab

Et moderselskab er betegnelsen for et selskab, der er ejer andre selskaber – kaldet datterselskaber. Når et moderselskab ejer mere end 50% af et andet selskab, har det en bestemmende indflydelse i selskabet, dvs. de kan selv træffe beslutninger i selskabet. 

Et moderselskab kan sagtens have flere datterselskaber. 

Betegnelsen af et moderselskab og tilhørende datterselskaber, kaldes en koncern.