Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er betegnelsen for de fysiske anlægsaktiver (i modsætning til ikke-fysiske, immaterielle anlægsaktiver), og er de investeringer, din virksomhed er i besiddelse af såsom teknologisk udstyr, biler, eller ejendomme.