Likviditetsgrad

En likviditetsgrad viser hvor stor en andel af virksomhedens omsætningsaktiver udgør af de kortfristede gæld. Det viser med andre ord, hvor meget likviditet virksomheden har til at betale kortfristet gæld.

Likviditetsgrad formel: (Omsætningsaktiver / kortfristet gæld) * 100