Likviditetsbudget

Et likviditetsbudget er en oversigt over din virksomheds forventede indtægter og udgifter. Det giver en oversigt måned for måned og man kan derfor på forhånd se, hvornår man mest har behov for likviditet i løbet af året.