Ledelsespåtegning

En ledelsespåtegning er en underskrift fra ledelsen i årsrapporten, der bekræfter at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi og at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og opfylder standard krav.