Ledelsespåtegning

En ledelsespåtegning er en erklæring eller en vurdering fra ledelsen af en virksomhed eller organisation, der føjes til en rapport, regnskab eller lignende dokumenter. Påtegningen udtrykker typisk ledelsens holdning, ansvar og godkendelse af indholdet i dokumentet.

Formålet med en ledelsespåtegning er at give læseren af dokumentet, såsom investorer, interessenter eller myndigheder, en bekræftelse på, at dokumentet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og standarder og at det afspejler et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation eller andre relevante forhold.

En ledelsespåtegning er et vigtigt element i at skabe tillid og troværdighed omkring virksomhedens rapportering og kan have betydning for eksterne parter, der træffer beslutninger baseret på de fremlagte oplysninger.

For at opsummere er en ledelsespåtegning en erklæring fra virksomhedens ledelse, der bekræfter og godkender indholdet af et dokument, såsom et regnskab, og skaber tillid og troværdighed omkring virksomhedens rapportering.