Ledelsesberetning

En ledelsesberetning tager udgangspunkt i en årsrapport og redegør typisk for virksomhedens økonomiske aktiviteter og drift i en mere detaljeret form.