Kreditnota

En kreditnota er en handelsdokumentation, der bruges til at korrigere en faktura eller en tidligere salgsregistrering. Den udstedes normalt af en sælger til en køber for at annullere eller justere en tidligere udstedt faktura.

Sådan laves en kreditnota

Formål: Formålet med en kreditnota er at foretage en negativ korrektion af en tidligere faktura eller salgsregistrering. Det kan være nødvendigt, hvis der er fejl i fakturabeløbet, varens kvalitet ikke opfylder forventningerne, eller der er behov for en returfunktion.

Annullering eller justering: En kreditnota kan enten annullere en hel faktura eller justere beløbet på en eksisterende faktura. Hvis fakturaen skal annulleres, betyder det, at hele beløbet trækkes tilbage, og transaktionen betragtes som om den aldrig har fundet sted. Hvis fakturaen skal justeres, angives den nøjagtige korrektion, der skal foretages, og det nye beløb oplyses.

Dokumentation: En kreditnota bør indeholde relevante oplysninger, herunder sælgerens og køberens navne og kontaktoplysninger, fakturanummeret eller henvisningen til den faktura, der korrigeres, årsagen til krediteringen, datoen for udstedelsen, beløbet, der krediteres, og eventuelle yderligere detaljer om den specifikke transaktion.

Bogføring: Både sælgeren og køberen skal bogføre en kreditnota korrekt i deres regnskabssystemer. Sælgeren trækker det krediterede beløb fra sine salgsindtægter, mens køberen justerer sin gæld til sælgeren eller får et tilgodehavende.

Skatteregler: Det er vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser af en kreditnota. Ofte vil en kreditnota påvirke momsen og skattefradraget.