Kørselsgodtgørelse

En arbejdsgiver har mulighed for at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en ansat, der har brugt sin egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Det kan f.eks. være hvis den ansatte skal køre ud til kunden.

Erhvervsmæssig kørsel betegnes som:

  • Kørsel mellem hjem og arbejde – højst 60 dage indenfor 12 måneders.
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.

Bemærk at man ikke både kan få kørselsgodtgørelse OG kørselsfradrag, det er enten eller. 

Kørselsgodtgørelse satser 2023

Bil: Op til 20.000 km = 3,73 kr./km

Bil: Over 20.000 km = 2,19 kr./km.

Cykel/knallert = 0,61 kr./km.

Det er muligt at arbejdsgiveren benytter højere satser, men i så fald vil hele beløbet være skattepligtigt, med mindre andelen der overgår standard satserne beskattes som løn.

Formål med kørselsgodtgørelse

Formål: Kørselsgodtgørelsen har til formål at dække udgifterne forbundet med brugen af ens egen bil til arbejdsrelaterede formål. Det kan være brændstofomkostninger, slid på bilen, forsikring, vedligeholdelse og lignende udgifter.

Kilometergodtgørelse: Kørselsgodtgørelsen beregnes normalt på grundlag af antallet af kørte kilometer. Der er fastsatte satser pr. kilometer, som kan variere afhængigt af landets skatteregler og arbejdsgiverens politik. Disse satser kan ændre sig fra år til år og kan variere for forskellige køretøjer og formål.

Arbejdsgiverens politik: Mange arbejdsgivere har deres egne retningslinjer for kørselsgodtgørelse, herunder fastsatte satser, godkendelsesprocedurer og dokumentationskrav. Det er vigtigt at være bekendt med og følge disse retningslinjer for at få godtgørelse og undgå eventuelle tvister.

Dokumentation: For at kunne modtage kørselsgodtgørelse er det typisk nødvendigt at dokumentere de kørte kilometer og formålet med turen. Dette kan gøres ved at føre en kilometerbog, hvor man registrerer dato, start- og slutadresse samt formålet med turen. Nogle arbejdsgivere kan også kræve kvitteringer for brændstof eller service af bilen som dokumentation.