Interessentskab - I/S

Et interessentskab er en juridisk enhed, der dannes, når to eller flere personer går sammen om at drive en virksomhed med fælles formål og indgår i et partnerskab. I et interessentskab deler partnerne ansvaret og risikoen ved virksomheden og har rettigheder til at dele overskuddet.

Kendetegnet ved interessentskab:

Partnere: Et interessentskab består af to eller flere partnere, der kan være enkeltpersoner, selskaber eller andre juridiske enheder. Disse partnere indgår i et partnerskab, hvor de bidrager til virksomheden med kapital, arbejdskraft, ekspertise eller andre ressourcer.

Fælles formål: Interessentskabet etableres med det formål at forfølge en fælles forretningsmæssig interesse eller aktivitet. Dette kan være alt fra handel og detailhandel til professionelle tjenesteydelser eller produktionsvirksomhed.

Ansvar og risiko: Partnerne deler ansvaret for virksomhedens forpligtelser og økonomiske risici. Hver partner hæfter personligt og solidarisk for virksomhedens gæld og forpligtelser, medmindre der er indgået en særlig aftale om ansvarsfordeling.

Overskudsdeling: Partnerne i interessentskabet deler overskuddet i henhold til den aftalte fordelingsnøgle. Overskudsfordelingen kan baseres på kapitalandele, arbejdsindsats eller andre kriterier, der er aftalt mellem partnerne.