Interessentskab - I/S

Et interessentskab er en selskabsform der henvender sig til 2 eller flere ejere. Der er ingen indskudskrav til stiftelse af selskabet. Til gengæld hæfter ejerne solidarisk for virksomhedens gæld. Det vil sige at hver af ejerne kan risikere at hænge på regningen, hvis selskabet evt. går konkurs. 

Der er heller ingen krav om årsrapport for et interessentskab.