Indtjeningsevne

En indtjeningsevne er et regnskabstal, der beskriver hvor kompetent din virksomhed er til at generere overskud af omsætningen.