Holdingselskab

Et holdingselskab er en selskabsform, der primært har til formål at eje og administrere aktier eller anparter i andre selskaber. Det fungerer som et overordnet selskab, der ejer og kontrollerer andre virksomheder, som typisk er datterselskaber.

Holdingselskabet har ikke nødvendigvis en aktiv drift eller produktion af varer eller tjenester i sig selv. Dets primære aktiv er ejerskab af aktier eller anparter i andre selskaber, hvor det kan have kontrol eller betydelig indflydelse.

Formålet med et holdingselskab:

Skattemæssige fordele: Et holdingselskab kan anvendes til at opnå skattemæssige fordele, såsom at reducere beskatning af udbytter eller at udnytte gunstige skattelove eller dobbeltbeskatningsaftaler mellem lande.

Risikospredning: Ved at oprette et holdingselskab kan en virksomhed opdele sine aktiver og risici på flere selskaber. Dette kan beskytte hovedselskabets aktiver og økonomi mod eventuelle tab eller juridiske problemer, der opstår i datterselskaberne.

Koncernstyring: Et holdingselskab giver mulighed for en mere effektiv koncernstyring og kontrol. Det kan samle beslutningstagning og koordinering af strategier på tværs af datterselskaberne og sikre en mere ensartet ledelse og drift.

Kapitaltilførsel og investering: Et holdingselskab kan fungere som en investeringsplatform, hvor det tiltrækker kapital fra investorer og bruger disse midler til at erhverve og udvikle andre selskaber. Det kan give mulighed for diversificering af investeringer og større adgang til finansiering.