Goodwill

Det kan være svært at værdsætte en virksomheds goodwill, da det kan variere fra virksomhed til virksomhed og det kan være svært at sætte kroner og øre på, da det ikke er noget håndgribeligt.

Men som udgangspunkt er det en slags merværdi, virksomheden har. Det kan f.eks. være virksomhedens stærke brand eller gode omdømme, der giver virksomhedens mere værd.