Ej fradragsberettigede omkostninger

Nogle omkostninger er ikke fradragsberettigede og skal derfor bogføres som ej fradragsberettigede omkostninger.

Det kan blandt andet være

  • Bøde til politi eller parkering
  • Renteudgifter til Skat
  • Kontingent til bank
  • Inkassoomkostninger som skyldes for sent betaling

Det samlede beløb bliver ved årsafslutnings lagt til driftsresultat og øger det skattemæssige resultat, som skatten bliver beregnet ud fra.