Egenkapital

En egenkapital er et udtryk for en virksomheds endelige værdi, når alle forpligtelser, dvs. hensættelser og gæld, er fratrukket.

Det er således selskabets aktiver minus gæld. 

Egenkapital består af en anpartskapital/aktiekapital, overført resultat og evt. udbytte og reserve.