Egenkapital

Egenkapital er en vigtig økonomisk term, der refererer til den værdi, som ejerne eller aktionærerne har i en virksomhed. Det er det beløb, der er tilbage, når virksomhedens samlede aktiver fratrækkes dens samlede gæld.

Egenkapitalen repræsenterer ejerens interesse i virksomheden og fungerer som en buffer eller sikkerhed for virksomhedens forpligtelser. Den består normalt af to hovedelementer:

Indskudskapital: Dette er den oprindelige kapital, som ejerne har investeret i virksomheden ved at købe aktier eller andele. Indskudskapitalen kan også omfatte yderligere kapitalbidrag fra ejerne i løbet af virksomhedens levetid.

Akkumuleret overskud: Dette refererer til virksomhedens indtjening, der er blevet bevaret i virksomheden i stedet for at blive udbetalt som udbytte til aktionærerne. Akkumuleret overskud kan vokse over tid gennem virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne.

Egenkapitalen afspejles normalt på virksomhedens balance, hvor den vises som en separat post under passiverne. Egenkapitalen er vigtig, da den bidrager til virksomhedens finansielle stabilitet og kan anvendes til at finansiere vækst, investeringer eller dække eventuelle tab.