Driftsbudget

Et driftsbudget er et årligt budget for driften af en virksomhed, der bruges til at give et overblik over forventede udgifter og indtægter i en given periode.