Debitor

En debitor er en person/virksomhed, der skylder en penge til kreditor.  

Omvendt har en kreditor penge til gode hos en debitor. Dette ser man typisk mellem kunder-leverandører, når der handles. 

Ved en virksomheds debitorer forstås ens kunder, samarbejdspartnere mm.

Hvis man som virksomhed har til gode fra kunder, vil det fremgå i debitorsaldolisten, som er en samlet oversigt over kunder, man har penge til gode hos. Oversigten viser også om fakturaen er forfaldet og hvor meget den er forfaldet.