Datterselskab

Et datterselskab er betegnelsen for et selskab, der er ejet af et andet selskab – kaldet moderselskabet. Når et moderselskab ejer mere end 50% af et andet selskab, har det en bestemmende indflydelse i selskabet, dvs. de kan selv træffe beslutninger i selskabet. 

Et moderselskab kan godt have flere datterselskaber, men et datterselskab kan kun have ét moderselskab.