Dækningsgrad

Dækningsgraden viser forholdet mellem din virksomheds omsætning og dets faste omkostninger. 

Dækningsgrad formel: dækningsbidrag / omsætning x 100

Dækningsbidrag beregnes ved: omsætning – variable omkostninger