Bruttofortjeneste

En bruttofortjeneste er et centralt regnskabstal for virksomheder, der viser, hvor stor en fortjeneste er på en enkelt solgt vare eller serviceydelse. Det beregnes ved at fratrække en vares kostpris fra dets salgspris. 

Bruttofortjeneste og bruttoavance dækker over præcis det samme. 

Bruttofortjeneste formel: Omsætning – (vareforbrug eller produktionsomkostninger) = bruttoavance.