Bruttoavance

En  bruttoavance er et centralt regnskabstal for virksomheder, der viser, hvor stor en fortjeneste er på en enkelt solgt vare eller serviceydelse. Det beregnes ved at fratrække en vares kostpris fra dets salgspris. 

Bruttoavance formel: Omsætning – (vareforbrug eller produktionsomkostninger) = bruttoavance.