Bruttoavance

Bruttoavance er et vigtigt økonomisk nøgletal, der måler forskellen mellem en virksomheds salgsindtægter og dens variable omkostninger i forhold til de solgte varer eller tjenester. Det er en nyttig indikator for, hvor effektivt virksomheden kan producere og sælge sine produkter med en fortjeneste.

Bruttoavance formel: Omsætning – (vareforbrug eller produktionsomkostninger) = bruttoavance.

Bruttoavance er en central indikator, der hjælper ledelsen med at træffe strategiske beslutninger om prissætning, omkostningsstyring og produktionsmetoder. Det er også en vigtig måling for investorer og kreditorer, da det giver indsigt i virksomhedens evne til at generere fortjeneste fra sin primære drift. Ved at overvåge og forbedre bruttoavancen kan virksomheder optimere deres rentabilitet og styrke deres konkurrenceevne på markedet.