Bilag

Et bilag er et skriftligt dokument, som for eksempelvis en regning, kvittering, faktura, kreditnota, kontoudtog, el.lign., hvis formål er at dokumentere alle udgifter og indtægter i en virksomhed.

Alle bilag skal nummereres og indgå i en nummerserie. Afhængig af gældende love og virksomhedens egne interesser kan der anvendes mange forskellige systemer for bilagsnummerering. Der skal dog være en vis form for overensstemmelse i nummerserien.

Dertil følger en række krav til, om at et bilag som minimum skal indeholde:

  • Fakturanummer
  • Dato
  • CVR-nummer
  • Sælgers oplysninger
  • Købers oplysninger
  • Moms

På de fleste bilag, eller kvitteringer, man får med ved køb af en vare i en butik, fremgår købers oplysninger dog ikke. Oplysninger om køber skal dog indgå i en almindelig faktura til en privatkunde, så salg kan dokumenteres.

Bogføringsloven stiller en række krav til virksomheder i forhold til, hvordan der skal føres regnskab og hvordan regnskabsmaterialet, herunder bilagene, skal opbevares. Ifølge Bogføringsloven skal alle bilag gemmes fra udgangen af det pågældende regnskabsår til og med 5 år frem, da du som virksomhed til hver en tid inden for de 5 år, skal kunne dokumentere det pågældende køb eller salg. Det vil sige, at et bilag fra 2022 for eksempelvis skal gemmes til og med 2027. Dertil hører, at bilagene skal opbevares på betryggende vis og et sted, fysisk eller online, hvor de offentlige myndigheder nemt kan få adgang til det.