Balance

En balance er en opgørelse, der viser en virksomheds økonomiske situation på et givent tidspunkt. Navnet kommer af, at balancen indeholder en aktiv og en passiv side, der giver et overblik over en virksomheds værdier og den måde, værdierne er finansieret på. Alle virksomheder har ved start af virksomheden en åbningsbalance og laver senere en balance, når et regnskabsår er ved at være omme. På balancens venstre side noteres virksomhedens aktiver og på den højre noteres passiverne, der begge er lige store dele.

Der findes to typer aktiver, nemlig anlægsaktiver såsom maskiner, biler og værdipapirer, og omsætningsaktiver såsom bankindestående, tilgodehavende og lignende. Passiverne, derimod, viser virksomhedens egenkapital samt gæld til leverandører, skat, pengeinstitutter og meget mere.

Eksempel:

Hvis man køber en maskine til 100.000 kr., så vil det fremgå i aktiver under anlægsaktiver, og hvis man har lånt pengene fra et pengeinstitut, så vil de 100.000 kr. også fremgå i passiverne som gæld. Dermed opnås der ’balance’, da der er lige meget på hver side.

Hvis maskinen derimod var betalt fra banken, så vil banken (som også er en aktiv) blive reduceret med 100.000 kr. og derfor vil der være balance igen.