Anpartsselskab - ApS

Et anpartsselskab (ApS) er et kapitalselskab med en eller flere ejere, der hver især hæfter for de penge, de har investeret i selskabet. Der er kapitalkrav på DKK 40.000 for opstart af virksomheden og derudover koster det 670 kr. at registrere den. Det er også muligt at indskyde med aktiver, der har en værdi på over 40.000 som anpartskapital. Selskabet skal stiftes af en eller flere personer, som kan være fysiske eller juridiske personer. I begge tilfælde skal stifterne underskrive et stiftelsesdokument, der skal indeholde anpartsselskabets vedtægter.

Senest to uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, skal et anpartsselskab registreres hos Erhvervsstyrelsen. Efter den angivne to-ugers frist kan registreringen ikke finde sted. Er et anpartsselskab ikke registreret, kan det ikke erhverve rettigheder, indgå forpligtelser eller være part i retssager.

Selskabsformen er en af de mest populære og foretrukne i Danmark, hvilket blandt andet kan skyldes, at ejerne af et anpartsselskab har begrænset hæftelse og derfor ikke hæfter personligt for gæld påtaget af selskabet. Ejerne har som regel lige ret i selskabet hvis andet ikke er aftalt. Der følger krav til stifterne om at oprette en fortegnelse over samtlige kapitalejere. Dette er en ejerbog, der skal være tilgængelig for offentlige myndigheder og indeholde oplysninger om kapitalejernes navn, bopæl og samlede kapitalandele, og i tilfælde af virksomheder skal navn, cvr-nummer og hjemsted berettes. Der er yderligere krav til udarbejdelse af årsrapport årligt.

I Selskabslovens Kapitel 2 og 3 kan man finde yderligere regler for stiftelse og registrering af anpartsselskaber.