Anpartsselskab - ApS

Et ApS står for “Anpartsselskab” og er en selskabsform i Danmark, som er populær blandt små og mellemstore virksomheder. Et ApS er en juridisk enhed, som er adskilt fra dens ejere, og som kan købe og sælge varer, ejendomme og tjenesteydelser, indgå kontrakter og have egne bankkonti.

Selskabsformen kræver mindst én anpartshaver, som kan være en fysisk person eller et selskab, og minimumskapitalen er 40.000 DKK. Anpartshaverne hæfter kun med deres indskud i selskabet og har normalt ingen personlig hæftelse for selskabets gæld.

Et ApS er forpligtet til at føre regnskab, udarbejde årsrapporter og indsende disse til Erhvervsstyrelsen. Selskabet er også underlagt andre krav og reguleringer fra myndighederne, herunder beskatning af overskud og momsregistrering.

Fordelene ved et ApS inkluderer begrænset hæftelse, selskabsformens troværdighed og image, og muligheden for at tiltrække investorer og finansiering. Ulempen er, at det kræver en vis mængde administrativt arbejde og rapportering, og at der er visse omkostninger forbundet med at starte og drive en virksomhed som et ApS.